Hannekeschrijft wordt verbouwd. Niet lijf en leden ?, noch website, maar wel huis en haard.

Tijdens de bouw blijft de werkwinkel open, maar gaat de schrijfwinkel even dicht.

Hannekeschrijft vlak voor Sinterklaas weer.

#underreconstruction